Receptors Satèl.lit

Disposem de varis models de receptors de satèl.lit compatibles amb moltes plataformes de TV Digital. Contacteu amb nosaltres per a mes informació.